02-1505867

วิธีการชำระเงิน

ข้อมูลการชำระเงินของร้านค้า

สามารถชำระเงินมาได้ผ่านช่องทางได้ล่างนี้

ชำระเงินผ่านทางธนาคาร

ktb ธนาคารกรุงไทย
บริษัทเบนนิฟิท เคแอนด์เจ แอทโซซิเอส จำกัด
186-4-14504-8
ออมทรัพย์
tmb ธนาคารทหารไทย
บริษัทเบนนิฟิท มีเดีย จำกัด
145-2-20337-3
ออมทรัพย์
tfb ธนาคารกสิกรไทย
บริษัทเบนนิฟิทเคแอนด์เจ แอทโซซิเอส จำกัด
391-1-04380-6
รายวัน